حمایت از انجمن

  • 282
  • Admin
  • سه شنبه 9 فروردین 1401

سپاس از شما حامیان نیک اندیش کودکان کیمیا ، که امید و مهربانی را برایشان به ارمغان میاورید ‌.

#ممنون_که_حامی_کودکان_کیمیایید 
#انجمن_حمایت_از_کودکان_بیمار_کلیوی_کیمیا 

ارسال دیدگاه