عملکرد اردیبهشت ماه ۱400

 • بازدید:16
 • چهارشنبه 12 خرداد 1400

روز جهانی کودک

 • بازدید:13
 • چهارشنبه 12 خرداد 1400

حامیان کیمیا

 • بازدید:29
 • جمعه 7 خرداد 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:25
 • چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:21
 • سه شنبه 28 اردیبهشت 1400

پرداخت فطریه و کفاره

 • بازدید:64
 • چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400

اهدا یک دستگاه فشار سنج

 • بازدید:39
 • دوشنبه 20 اردیبهشت 1400

زکات فطریه

 • بازدید:39
 • دوشنبه 20 اردیبهشت 1400

همیاران کیمیا

 • بازدید:33
 • سه شنبه 14 اردیبهشت 1400

عملکرد فرودین ماه 1400

 • بازدید:52
 • شنبه 11 اردیبهشت 1400

بیماری کلیه در کودکان

 • بازدید:39
 • شنبه 11 اردیبهشت 1400

کمک های غیر نقدی

 • بازدید:36
 • چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400

بیماری های کلیه و سیستم ادراری

 • بازدید:61
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:30
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:34
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:31
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:30
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:39
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:39
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:29
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:29
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:30
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:23
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:35
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:31
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:49
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آشنایی با واکسن ها

 • بازدید:27
 • جمعه 3 اردیبهشت 1400

مقابله با کرونا

 • بازدید:29
 • جمعه 3 اردیبهشت 1400

معنای زندگی ...

 • بازدید:29
 • چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400

فعالیت های کیمیا

 • بازدید:31
 • چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400

کوچکی مادرزادی کلیه ها

 • بازدید:36
 • چهارشنبه 25 فروردین 1400

عفونت ادراری در کودکان

 • بازدید:51
 • شنبه 21 فروردین 1400

عملکرد اسفند ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:47
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد بهمن ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:91
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد دی ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:54
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد آذر ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:38
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد آبان ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:60
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد خرداد ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:35
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد اردیبهشت ماه 1399

 • بازدید:29
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد فروردین ماه 1399

 • بازدید:38
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد اسفند ماه ۱۳۹۸

 • بازدید:27
 • جمعه 20 فروردین 1400

کمک به کودکان کیمیا

 • بازدید:31
 • جمعه 20 فروردین 1400

در مورد کلیه

 • بازدید:36
 • جمعه 20 فروردین 1400

مهربانی

 • بازدید:28
 • جمعه 20 فروردین 1400

در مورد کلیه

 • بازدید:43
 • جمعه 20 فروردین 1400

مادری مهربان

 • بازدید:36
 • جمعه 20 فروردین 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:39
 • جمعه 20 فروردین 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:44
 • جمعه 20 فروردین 1400

روز جهانی انسان دوستی

 • بازدید:29
 • جمعه 20 فروردین 1400

اجزای مختلف کلیه

 • بازدید:39
 • جمعه 20 فروردین 1400

نیازمند یاریتان هستیم

 • بازدید:25
 • جمعه 20 فروردین 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:25
 • جمعه 20 فروردین 1400

بیماری کلیه در کودکان

 • بازدید:44
 • پنج شنبه 12 فروردین 1400

وظایف کلیه

 • بازدید:46
 • پنج شنبه 12 فروردین 1400

برخی فعالیت های کیمیا

 • بازدید:32
 • پنج شنبه 12 فروردین 1400

روز جهانی کتاب کودک

 • بازدید:50
 • پنج شنبه 12 فروردین 1400

اهدا اسباب بازی

 • بازدید:38
 • شنبه 7 فروردین 1400

تشویق کودکان بیمار

 • بازدید:33
 • شنبه 7 فروردین 1400

تبریک سال نو

 • بازدید:30
 • شنبه 7 فروردین 1400

11 مارچ روز جهانی کلیه

 • بازدید:36
 • شنبه 7 فروردین 1400

کودک مبتلا به بیماری کلیوی

 • بازدید:47
 • شنبه 7 فروردین 1400