کمپین مهربانی مهر

 • بازدید:119
 • دوشنبه 31 مرداد 1401

سال تحصیلی جدید

 • بازدید:126
 • دوشنبه 31 مرداد 1401

هدیه اسباب بازی

 • بازدید:136
 • دوشنبه 31 مرداد 1401

کمپین مهربانی مهر

 • بازدید:116
 • دوشنبه 31 مرداد 1401

عفونت ادراری

 • بازدید:177
 • پنج شنبه 18 فروردین 1401

انجمن حمایت از کودکان کیمیا

 • بازدید:192
 • پنج شنبه 18 فروردین 1401

نقاشی کودکان

 • بازدید:189
 • پنج شنبه 18 فروردین 1401

کلیپی در ارتباط با فعالیت های انجمن کیمیا

 • بازدید:185
 • یکشنبه 14 فروردین 1401

روش های کمک به انجمن

 • بازدید:197
 • سه شنبه 9 فروردین 1401

حمایت از انجمن

 • بازدید:177
 • سه شنبه 9 فروردین 1401

کودکان بیمار کلیوی کیمیا

 • بازدید:153
 • سه شنبه 9 فروردین 1401

پیام هیت مدیره

 • بازدید:156
 • سه شنبه 9 فروردین 1401

کودک مبتلا به فشار خون

 • بازدید:178
 • شنبه 6 فروردین 1401

کوچک بودن کلیه ها

 • بازدید:295
 • جمعه 22 مرداد 1400

کمپین مهربانی قربان

 • بازدید:348
 • پنج شنبه 7 مرداد 1400

كمپين مهربانی

 • بازدید:305
 • شنبه 2 مرداد 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:338
 • چهارشنبه 16 تیر 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:319
 • جمعه 11 تیر 1400

تشکر نازنین

 • بازدید:358
 • یکشنبه 6 تیر 1400

اهدا کتاب

 • بازدید:311
 • یکشنبه 6 تیر 1400

عملکرد اردیبهشت ماه ۱400

 • بازدید:349
 • چهارشنبه 12 خرداد 1400

روز جهانی کودک

 • بازدید:304
 • چهارشنبه 12 خرداد 1400

حامیان کیمیا

 • بازدید:341
 • جمعه 7 خرداد 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:299
 • چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:288
 • سه شنبه 28 اردیبهشت 1400

پرداخت فطریه و کفاره

 • بازدید:364
 • چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400

اهدا یک دستگاه فشار سنج

 • بازدید:341
 • دوشنبه 20 اردیبهشت 1400

زکات فطریه

 • بازدید:300
 • دوشنبه 20 اردیبهشت 1400

همیاران کیمیا

 • بازدید:320
 • سه شنبه 14 اردیبهشت 1400

عملکرد فرودین ماه 1400

 • بازدید:355
 • شنبه 11 اردیبهشت 1400

بیماری کلیه در کودکان

 • بازدید:335
 • شنبه 11 اردیبهشت 1400

کمک های غیر نقدی

 • بازدید:354
 • چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400

بیماری های کلیه و سیستم ادراری

 • بازدید:333
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:304
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:310
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:353
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:338
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:446
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:317
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:541
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:284
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:284
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:313
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:304
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:309
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:354
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آشنایی با واکسن ها

 • بازدید:315
 • جمعه 3 اردیبهشت 1400

مقابله با کرونا

 • بازدید:329
 • جمعه 3 اردیبهشت 1400

معنای زندگی ...

 • بازدید:314
 • چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400

فعالیت های کیمیا

 • بازدید:293
 • چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400

کوچکی مادرزادی کلیه ها

 • بازدید:314
 • چهارشنبه 25 فروردین 1400

عفونت ادراری در کودکان

 • بازدید:350
 • شنبه 21 فروردین 1400

عملکرد اسفند ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:322
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد بهمن ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:428
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد دی ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:313
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد آذر ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:322
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد آبان ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:341
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد خرداد ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:342
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد اردیبهشت ماه 1399

 • بازدید:344
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد فروردین ماه 1399

 • بازدید:320
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد اسفند ماه ۱۳۹۸

 • بازدید:334
 • جمعه 20 فروردین 1400

کمک به کودکان کیمیا

 • بازدید:328
 • جمعه 20 فروردین 1400

در مورد کلیه

 • بازدید:318
 • جمعه 20 فروردین 1400

مهربانی

 • بازدید:271
 • جمعه 20 فروردین 1400

در مورد کلیه

 • بازدید:285
 • جمعه 20 فروردین 1400

مادری مهربان

 • بازدید:314
 • جمعه 20 فروردین 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:322
 • جمعه 20 فروردین 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:332
 • جمعه 20 فروردین 1400

روز جهانی انسان دوستی

 • بازدید:333
 • جمعه 20 فروردین 1400

اجزای مختلف کلیه

 • بازدید:385
 • جمعه 20 فروردین 1400

نیازمند یاریتان هستیم

 • بازدید:263
 • جمعه 20 فروردین 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:305
 • جمعه 20 فروردین 1400

بیماری کلیه در کودکان

 • بازدید:316
 • پنج شنبه 12 فروردین 1400

وظایف کلیه

 • بازدید:341
 • پنج شنبه 12 فروردین 1400

برخی فعالیت های کیمیا

 • بازدید:279
 • پنج شنبه 12 فروردین 1400

روز جهانی کتاب کودک

 • بازدید:307
 • پنج شنبه 12 فروردین 1400

اهدا اسباب بازی

 • بازدید:305
 • شنبه 7 فروردین 1400

تشویق کودکان بیمار

 • بازدید:331
 • شنبه 7 فروردین 1400

تبریک سال نو

 • بازدید:284
 • شنبه 7 فروردین 1400

11 مارچ روز جهانی کلیه

 • بازدید:357
 • شنبه 7 فروردین 1400

کودک مبتلا به بیماری کلیوی

 • بازدید:315
 • شنبه 7 فروردین 1400