کوچک بودن کلیه ها

 • بازدید:92
 • جمعه 22 مرداد 1400

کمپین مهربانی قربان

 • بازدید:97
 • پنج شنبه 7 مرداد 1400

كمپين مهربانی

 • بازدید:100
 • شنبه 2 مرداد 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:113
 • چهارشنبه 16 تیر 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:115
 • جمعه 11 تیر 1400

تشکر نازنین

 • بازدید:137
 • یکشنبه 6 تیر 1400

اهدا کتاب

 • بازدید:103
 • یکشنبه 6 تیر 1400

عملکرد اردیبهشت ماه ۱400

 • بازدید:121
 • چهارشنبه 12 خرداد 1400

روز جهانی کودک

 • بازدید:115
 • چهارشنبه 12 خرداد 1400

حامیان کیمیا

 • بازدید:125
 • جمعه 7 خرداد 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:114
 • چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:114
 • سه شنبه 28 اردیبهشت 1400

پرداخت فطریه و کفاره

 • بازدید:149
 • چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400

اهدا یک دستگاه فشار سنج

 • بازدید:132
 • دوشنبه 20 اردیبهشت 1400

زکات فطریه

 • بازدید:128
 • دوشنبه 20 اردیبهشت 1400

همیاران کیمیا

 • بازدید:127
 • سه شنبه 14 اردیبهشت 1400

عملکرد فرودین ماه 1400

 • بازدید:163
 • شنبه 11 اردیبهشت 1400

بیماری کلیه در کودکان

 • بازدید:129
 • شنبه 11 اردیبهشت 1400

کمک های غیر نقدی

 • بازدید:130
 • چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400

بیماری های کلیه و سیستم ادراری

 • بازدید:144
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:106
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:115
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:120
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:119
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:159
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:121
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:114
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:106
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:106
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:106
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:119
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:109
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:134
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آشنایی با واکسن ها

 • بازدید:110
 • جمعه 3 اردیبهشت 1400

مقابله با کرونا

 • بازدید:119
 • جمعه 3 اردیبهشت 1400

معنای زندگی ...

 • بازدید:117
 • چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400

فعالیت های کیمیا

 • بازدید:113
 • چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400

کوچکی مادرزادی کلیه ها

 • بازدید:119
 • چهارشنبه 25 فروردین 1400

عفونت ادراری در کودکان

 • بازدید:135
 • شنبه 21 فروردین 1400

عملکرد اسفند ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:136
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد بهمن ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:188
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد دی ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:139
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد آذر ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:124
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد آبان ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:152
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد خرداد ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:113
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد اردیبهشت ماه 1399

 • بازدید:128
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد فروردین ماه 1399

 • بازدید:116
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد اسفند ماه ۱۳۹۸

 • بازدید:105
 • جمعه 20 فروردین 1400

کمک به کودکان کیمیا

 • بازدید:113
 • جمعه 20 فروردین 1400

در مورد کلیه

 • بازدید:113
 • جمعه 20 فروردین 1400

مهربانی

 • بازدید:101
 • جمعه 20 فروردین 1400

در مورد کلیه

 • بازدید:115
 • جمعه 20 فروردین 1400

مادری مهربان

 • بازدید:121
 • جمعه 20 فروردین 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:127
 • جمعه 20 فروردین 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:131
 • جمعه 20 فروردین 1400

روز جهانی انسان دوستی

 • بازدید:108
 • جمعه 20 فروردین 1400

اجزای مختلف کلیه

 • بازدید:130
 • جمعه 20 فروردین 1400

نیازمند یاریتان هستیم

 • بازدید:91
 • جمعه 20 فروردین 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:109
 • جمعه 20 فروردین 1400

بیماری کلیه در کودکان

 • بازدید:124
 • پنج شنبه 12 فروردین 1400

وظایف کلیه

 • بازدید:133
 • پنج شنبه 12 فروردین 1400

برخی فعالیت های کیمیا

 • بازدید:105
 • پنج شنبه 12 فروردین 1400

روز جهانی کتاب کودک

 • بازدید:126
 • پنج شنبه 12 فروردین 1400

اهدا اسباب بازی

 • بازدید:118
 • شنبه 7 فروردین 1400

تشویق کودکان بیمار

 • بازدید:130
 • شنبه 7 فروردین 1400

تبریک سال نو

 • بازدید:100
 • شنبه 7 فروردین 1400

11 مارچ روز جهانی کلیه

 • بازدید:118
 • شنبه 7 فروردین 1400

کودک مبتلا به بیماری کلیوی

 • بازدید:122
 • شنبه 7 فروردین 1400