کمپین مهربانی مهر

 • بازدید:314
 • دوشنبه 31 مرداد 1401

سال تحصیلی جدید

 • بازدید:305
 • دوشنبه 31 مرداد 1401

هدیه اسباب بازی

 • بازدید:307
 • دوشنبه 31 مرداد 1401

کمپین مهربانی مهر

 • بازدید:283
 • دوشنبه 31 مرداد 1401

عفونت ادراری

 • بازدید:341
 • پنج شنبه 18 فروردین 1401

انجمن حمایت از کودکان کیمیا

 • بازدید:349
 • پنج شنبه 18 فروردین 1401

نقاشی کودکان

 • بازدید:327
 • پنج شنبه 18 فروردین 1401

کلیپی در ارتباط با فعالیت های انجمن کیمیا

 • بازدید:282
 • یکشنبه 14 فروردین 1401

روش های کمک به انجمن

 • بازدید:291
 • سه شنبه 9 فروردین 1401

حمایت از انجمن

 • بازدید:282
 • سه شنبه 9 فروردین 1401

کودکان بیمار کلیوی کیمیا

 • بازدید:239
 • سه شنبه 9 فروردین 1401

پیام هیت مدیره

 • بازدید:246
 • سه شنبه 9 فروردین 1401

کودک مبتلا به فشار خون

 • بازدید:274
 • شنبه 6 فروردین 1401

کوچک بودن کلیه ها

 • بازدید:417
 • جمعه 22 مرداد 1400

کمپین مهربانی قربان

 • بازدید:477
 • پنج شنبه 7 مرداد 1400

كمپين مهربانی

 • بازدید:409
 • شنبه 2 مرداد 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:436
 • چهارشنبه 16 تیر 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:423
 • جمعه 11 تیر 1400

تشکر نازنین

 • بازدید:458
 • یکشنبه 6 تیر 1400

اهدا کتاب

 • بازدید:425
 • یکشنبه 6 تیر 1400

عملکرد اردیبهشت ماه ۱400

 • بازدید:454
 • چهارشنبه 12 خرداد 1400

روز جهانی کودک

 • بازدید:392
 • چهارشنبه 12 خرداد 1400

حامیان کیمیا

 • بازدید:464
 • جمعه 7 خرداد 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:386
 • چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:368
 • سه شنبه 28 اردیبهشت 1400

پرداخت فطریه و کفاره

 • بازدید:460
 • چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400

اهدا یک دستگاه فشار سنج

 • بازدید:446
 • دوشنبه 20 اردیبهشت 1400

زکات فطریه

 • بازدید:395
 • دوشنبه 20 اردیبهشت 1400

همیاران کیمیا

 • بازدید:419
 • سه شنبه 14 اردیبهشت 1400

عملکرد فرودین ماه 1400

 • بازدید:462
 • شنبه 11 اردیبهشت 1400

بیماری کلیه در کودکان

 • بازدید:439
 • شنبه 11 اردیبهشت 1400

کمک های غیر نقدی

 • بازدید:443
 • چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400

بیماری های کلیه و سیستم ادراری

 • بازدید:432
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:413
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:407
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:554
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:460
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:666
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:409
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:1403
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:384
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:373
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:409
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:393
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:401
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:455
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آشنایی با واکسن ها

 • بازدید:412
 • جمعه 3 اردیبهشت 1400

مقابله با کرونا

 • بازدید:439
 • جمعه 3 اردیبهشت 1400

معنای زندگی ...

 • بازدید:394
 • چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400

فعالیت های کیمیا

 • بازدید:363
 • چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400

کوچکی مادرزادی کلیه ها

 • بازدید:466
 • چهارشنبه 25 فروردین 1400

عفونت ادراری در کودکان

 • بازدید:467
 • شنبه 21 فروردین 1400

عملکرد اسفند ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:423
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد بهمن ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:539
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد دی ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:403
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد آذر ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:431
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد آبان ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:460
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد خرداد ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:447
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد اردیبهشت ماه 1399

 • بازدید:443
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد فروردین ماه 1399

 • بازدید:413
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد اسفند ماه ۱۳۹۸

 • بازدید:469
 • جمعه 20 فروردین 1400

کمک به کودکان کیمیا

 • بازدید:427
 • جمعه 20 فروردین 1400

در مورد کلیه

 • بازدید:436
 • جمعه 20 فروردین 1400

مهربانی

 • بازدید:348
 • جمعه 20 فروردین 1400

در مورد کلیه

 • بازدید:395
 • جمعه 20 فروردین 1400

مادری مهربان

 • بازدید:407
 • جمعه 20 فروردین 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:429
 • جمعه 20 فروردین 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:421
 • جمعه 20 فروردین 1400

روز جهانی انسان دوستی

 • بازدید:442
 • جمعه 20 فروردین 1400

اجزای مختلف کلیه

 • بازدید:563
 • جمعه 20 فروردین 1400

نیازمند یاریتان هستیم

 • بازدید:336
 • جمعه 20 فروردین 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:420
 • جمعه 20 فروردین 1400

بیماری کلیه در کودکان

 • بازدید:429
 • پنج شنبه 12 فروردین 1400

وظایف کلیه

 • بازدید:445
 • پنج شنبه 12 فروردین 1400

برخی فعالیت های کیمیا

 • بازدید:347
 • پنج شنبه 12 فروردین 1400

روز جهانی کتاب کودک

 • بازدید:419
 • پنج شنبه 12 فروردین 1400

اهدا اسباب بازی

 • بازدید:389
 • شنبه 7 فروردین 1400

تشویق کودکان بیمار

 • بازدید:432
 • شنبه 7 فروردین 1400

تبریک سال نو

 • بازدید:380
 • شنبه 7 فروردین 1400

11 مارچ روز جهانی کلیه

 • بازدید:534
 • شنبه 7 فروردین 1400

کودک مبتلا به بیماری کلیوی

 • بازدید:418
 • شنبه 7 فروردین 1400