کمپین مهربانی مهر

 • بازدید:219
 • دوشنبه 31 مرداد 1401

سال تحصیلی جدید

 • بازدید:224
 • دوشنبه 31 مرداد 1401

هدیه اسباب بازی

 • بازدید:233
 • دوشنبه 31 مرداد 1401

کمپین مهربانی مهر

 • بازدید:211
 • دوشنبه 31 مرداد 1401

عفونت ادراری

 • بازدید:271
 • پنج شنبه 18 فروردین 1401

انجمن حمایت از کودکان کیمیا

 • بازدید:276
 • پنج شنبه 18 فروردین 1401

نقاشی کودکان

 • بازدید:288
 • پنج شنبه 18 فروردین 1401

کلیپی در ارتباط با فعالیت های انجمن کیمیا

 • بازدید:249
 • یکشنبه 14 فروردین 1401

روش های کمک به انجمن

 • بازدید:255
 • سه شنبه 9 فروردین 1401

حمایت از انجمن

 • بازدید:247
 • سه شنبه 9 فروردین 1401

کودکان بیمار کلیوی کیمیا

 • بازدید:207
 • سه شنبه 9 فروردین 1401

پیام هیت مدیره

 • بازدید:217
 • سه شنبه 9 فروردین 1401

کودک مبتلا به فشار خون

 • بازدید:244
 • شنبه 6 فروردین 1401

کوچک بودن کلیه ها

 • بازدید:380
 • جمعه 22 مرداد 1400

کمپین مهربانی قربان

 • بازدید:446
 • پنج شنبه 7 مرداد 1400

كمپين مهربانی

 • بازدید:372
 • شنبه 2 مرداد 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:400
 • چهارشنبه 16 تیر 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:389
 • جمعه 11 تیر 1400

تشکر نازنین

 • بازدید:420
 • یکشنبه 6 تیر 1400

اهدا کتاب

 • بازدید:392
 • یکشنبه 6 تیر 1400

عملکرد اردیبهشت ماه ۱400

 • بازدید:421
 • چهارشنبه 12 خرداد 1400

روز جهانی کودک

 • بازدید:365
 • چهارشنبه 12 خرداد 1400

حامیان کیمیا

 • بازدید:426
 • جمعه 7 خرداد 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:357
 • چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:339
 • سه شنبه 28 اردیبهشت 1400

پرداخت فطریه و کفاره

 • بازدید:432
 • چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400

اهدا یک دستگاه فشار سنج

 • بازدید:415
 • دوشنبه 20 اردیبهشت 1400

زکات فطریه

 • بازدید:365
 • دوشنبه 20 اردیبهشت 1400

همیاران کیمیا

 • بازدید:386
 • سه شنبه 14 اردیبهشت 1400

عملکرد فرودین ماه 1400

 • بازدید:430
 • شنبه 11 اردیبهشت 1400

بیماری کلیه در کودکان

 • بازدید:404
 • شنبه 11 اردیبهشت 1400

کمک های غیر نقدی

 • بازدید:413
 • چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400

بیماری های کلیه و سیستم ادراری

 • بازدید:401
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:378
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:373
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:467
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:422
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:592
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:377
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:970
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:351
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:344
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:379
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:367
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:374
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:427
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آشنایی با واکسن ها

 • بازدید:374
 • جمعه 3 اردیبهشت 1400

مقابله با کرونا

 • بازدید:405
 • جمعه 3 اردیبهشت 1400

معنای زندگی ...

 • بازدید:370
 • چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400

فعالیت های کیمیا

 • بازدید:340
 • چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400

کوچکی مادرزادی کلیه ها

 • بازدید:417
 • چهارشنبه 25 فروردین 1400

عفونت ادراری در کودکان

 • بازدید:430
 • شنبه 21 فروردین 1400

عملکرد اسفند ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:392
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد بهمن ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:503
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد دی ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:369
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد آذر ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:398
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد آبان ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:427
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد خرداد ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:419
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد اردیبهشت ماه 1399

 • بازدید:410
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد فروردین ماه 1399

 • بازدید:385
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد اسفند ماه ۱۳۹۸

 • بازدید:430
 • جمعه 20 فروردین 1400

کمک به کودکان کیمیا

 • بازدید:399
 • جمعه 20 فروردین 1400

در مورد کلیه

 • بازدید:405
 • جمعه 20 فروردین 1400

مهربانی

 • بازدید:324
 • جمعه 20 فروردین 1400

در مورد کلیه

 • بازدید:366
 • جمعه 20 فروردین 1400

مادری مهربان

 • بازدید:381
 • جمعه 20 فروردین 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:398
 • جمعه 20 فروردین 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:390
 • جمعه 20 فروردین 1400

روز جهانی انسان دوستی

 • بازدید:416
 • جمعه 20 فروردین 1400

اجزای مختلف کلیه

 • بازدید:515
 • جمعه 20 فروردین 1400

نیازمند یاریتان هستیم

 • بازدید:314
 • جمعه 20 فروردین 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:383
 • جمعه 20 فروردین 1400

بیماری کلیه در کودکان

 • بازدید:399
 • پنج شنبه 12 فروردین 1400

وظایف کلیه

 • بازدید:414
 • پنج شنبه 12 فروردین 1400

برخی فعالیت های کیمیا

 • بازدید:324
 • پنج شنبه 12 فروردین 1400

روز جهانی کتاب کودک

 • بازدید:375
 • پنج شنبه 12 فروردین 1400

اهدا اسباب بازی

 • بازدید:362
 • شنبه 7 فروردین 1400

تشویق کودکان بیمار

 • بازدید:402
 • شنبه 7 فروردین 1400

تبریک سال نو

 • بازدید:350
 • شنبه 7 فروردین 1400

11 مارچ روز جهانی کلیه

 • بازدید:466
 • شنبه 7 فروردین 1400

کودک مبتلا به بیماری کلیوی

 • بازدید:390
 • شنبه 7 فروردین 1400