کمپین مهربانی مهر

 • بازدید:72
 • دوشنبه 31 مرداد 1401

سال تحصیلی جدید

 • بازدید:71
 • دوشنبه 31 مرداد 1401

هدیه اسباب بازی

 • بازدید:77
 • دوشنبه 31 مرداد 1401

کمپین مهربانی مهر

 • بازدید:71
 • دوشنبه 31 مرداد 1401

عفونت ادراری

 • بازدید:123
 • پنج شنبه 18 فروردین 1401

انجمن حمایت از کودکان کیمیا

 • بازدید:141
 • پنج شنبه 18 فروردین 1401

نقاشی کودکان

 • بازدید:150
 • پنج شنبه 18 فروردین 1401

کلیپی در ارتباط با فعالیت های انجمن کیمیا

 • بازدید:146
 • یکشنبه 14 فروردین 1401

روش های کمک به انجمن

 • بازدید:146
 • سه شنبه 9 فروردین 1401

حمایت از انجمن

 • بازدید:142
 • سه شنبه 9 فروردین 1401

کودکان بیمار کلیوی کیمیا

 • بازدید:126
 • سه شنبه 9 فروردین 1401

پیام هیت مدیره

 • بازدید:117
 • سه شنبه 9 فروردین 1401

کودک مبتلا به فشار خون

 • بازدید:131
 • شنبه 6 فروردین 1401

کوچک بودن کلیه ها

 • بازدید:261
 • جمعه 22 مرداد 1400

کمپین مهربانی قربان

 • بازدید:290
 • پنج شنبه 7 مرداد 1400

كمپين مهربانی

 • بازدید:267
 • شنبه 2 مرداد 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:286
 • چهارشنبه 16 تیر 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:286
 • جمعه 11 تیر 1400

تشکر نازنین

 • بازدید:311
 • یکشنبه 6 تیر 1400

اهدا کتاب

 • بازدید:266
 • یکشنبه 6 تیر 1400

عملکرد اردیبهشت ماه ۱400

 • بازدید:302
 • چهارشنبه 12 خرداد 1400

روز جهانی کودک

 • بازدید:267
 • چهارشنبه 12 خرداد 1400

حامیان کیمیا

 • بازدید:290
 • جمعه 7 خرداد 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:268
 • چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:253
 • سه شنبه 28 اردیبهشت 1400

پرداخت فطریه و کفاره

 • بازدید:313
 • چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400

اهدا یک دستگاه فشار سنج

 • بازدید:297
 • دوشنبه 20 اردیبهشت 1400

زکات فطریه

 • بازدید:269
 • دوشنبه 20 اردیبهشت 1400

همیاران کیمیا

 • بازدید:286
 • سه شنبه 14 اردیبهشت 1400

عملکرد فرودین ماه 1400

 • بازدید:321
 • شنبه 11 اردیبهشت 1400

بیماری کلیه در کودکان

 • بازدید:296
 • شنبه 11 اردیبهشت 1400

کمک های غیر نقدی

 • بازدید:313
 • چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400

بیماری های کلیه و سیستم ادراری

 • بازدید:296
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:264
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:268
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:284
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:289
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:371
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:275
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:341
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:254
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:259
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:266
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:269
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:265
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:301
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آشنایی با واکسن ها

 • بازدید:263
 • جمعه 3 اردیبهشت 1400

مقابله با کرونا

 • بازدید:285
 • جمعه 3 اردیبهشت 1400

معنای زندگی ...

 • بازدید:282
 • چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400

فعالیت های کیمیا

 • بازدید:259
 • چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400

کوچکی مادرزادی کلیه ها

 • بازدید:281
 • چهارشنبه 25 فروردین 1400

عفونت ادراری در کودکان

 • بازدید:303
 • شنبه 21 فروردین 1400

عملکرد اسفند ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:287
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد بهمن ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:365
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد دی ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:280
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد آذر ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:280
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد آبان ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:301
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد خرداد ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:282
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد اردیبهشت ماه 1399

 • بازدید:299
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد فروردین ماه 1399

 • بازدید:274
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد اسفند ماه ۱۳۹۸

 • بازدید:276
 • جمعه 20 فروردین 1400

کمک به کودکان کیمیا

 • بازدید:271
 • جمعه 20 فروردین 1400

در مورد کلیه

 • بازدید:278
 • جمعه 20 فروردین 1400

مهربانی

 • بازدید:241
 • جمعه 20 فروردین 1400

در مورد کلیه

 • بازدید:255
 • جمعه 20 فروردین 1400

مادری مهربان

 • بازدید:278
 • جمعه 20 فروردین 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:285
 • جمعه 20 فروردین 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:289
 • جمعه 20 فروردین 1400

روز جهانی انسان دوستی

 • بازدید:267
 • جمعه 20 فروردین 1400

اجزای مختلف کلیه

 • بازدید:332
 • جمعه 20 فروردین 1400

نیازمند یاریتان هستیم

 • بازدید:221
 • جمعه 20 فروردین 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:264
 • جمعه 20 فروردین 1400

بیماری کلیه در کودکان

 • بازدید:278
 • پنج شنبه 12 فروردین 1400

وظایف کلیه

 • بازدید:296
 • پنج شنبه 12 فروردین 1400

برخی فعالیت های کیمیا

 • بازدید:238
 • پنج شنبه 12 فروردین 1400

روز جهانی کتاب کودک

 • بازدید:260
 • پنج شنبه 12 فروردین 1400

اهدا اسباب بازی

 • بازدید:269
 • شنبه 7 فروردین 1400

تشویق کودکان بیمار

 • بازدید:295
 • شنبه 7 فروردین 1400

تبریک سال نو

 • بازدید:233
 • شنبه 7 فروردین 1400

11 مارچ روز جهانی کلیه

 • بازدید:286
 • شنبه 7 فروردین 1400

کودک مبتلا به بیماری کلیوی

 • بازدید:268
 • شنبه 7 فروردین 1400