عفونت ادراری

 • بازدید:53
 • پنج شنبه 18 فروردین 1401

انجمن حمایت از کودکان کیمیا

 • بازدید:55
 • پنج شنبه 18 فروردین 1401

نقاشی کودکان

 • بازدید:58
 • پنج شنبه 18 فروردین 1401

کلیپی در ارتباط با فعالیت های انجمن کیمیا

 • بازدید:58
 • یکشنبه 14 فروردین 1401

روش های کمک به انجمن

 • بازدید:60
 • سه شنبه 9 فروردین 1401

حمایت از انجمن

 • بازدید:58
 • سه شنبه 9 فروردین 1401

کودکان بیمار کلیوی کیمیا

 • بازدید:49
 • سه شنبه 9 فروردین 1401

پیام هیت مدیره

 • بازدید:47
 • سه شنبه 9 فروردین 1401

کودک مبتلا به فشار خون

 • بازدید:53
 • شنبه 6 فروردین 1401

کوچک بودن کلیه ها

 • بازدید:182
 • جمعه 22 مرداد 1400

کمپین مهربانی قربان

 • بازدید:196
 • پنج شنبه 7 مرداد 1400

كمپين مهربانی

 • بازدید:195
 • شنبه 2 مرداد 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:205
 • چهارشنبه 16 تیر 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:204
 • جمعه 11 تیر 1400

تشکر نازنین

 • بازدید:229
 • یکشنبه 6 تیر 1400

اهدا کتاب

 • بازدید:186
 • یکشنبه 6 تیر 1400

عملکرد اردیبهشت ماه ۱400

 • بازدید:211
 • چهارشنبه 12 خرداد 1400

روز جهانی کودک

 • بازدید:195
 • چهارشنبه 12 خرداد 1400

حامیان کیمیا

 • بازدید:209
 • جمعه 7 خرداد 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:196
 • چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:184
 • سه شنبه 28 اردیبهشت 1400

پرداخت فطریه و کفاره

 • بازدید:231
 • چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400

اهدا یک دستگاه فشار سنج

 • بازدید:214
 • دوشنبه 20 اردیبهشت 1400

زکات فطریه

 • بازدید:201
 • دوشنبه 20 اردیبهشت 1400

همیاران کیمیا

 • بازدید:210
 • سه شنبه 14 اردیبهشت 1400

عملکرد فرودین ماه 1400

 • بازدید:250
 • شنبه 11 اردیبهشت 1400

بیماری کلیه در کودکان

 • بازدید:223
 • شنبه 11 اردیبهشت 1400

کمک های غیر نقدی

 • بازدید:219
 • چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400

بیماری های کلیه و سیستم ادراری

 • بازدید:225
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:182
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:196
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:204
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:205
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:260
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:198
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:203
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:180
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:190
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:194
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:206
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:189
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آرزوی کودکان کیمیا

 • بازدید:221
 • سه شنبه 7 اردیبهشت 1400

آشنایی با واکسن ها

 • بازدید:191
 • جمعه 3 اردیبهشت 1400

مقابله با کرونا

 • بازدید:207
 • جمعه 3 اردیبهشت 1400

معنای زندگی ...

 • بازدید:205
 • چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400

فعالیت های کیمیا

 • بازدید:194
 • چهارشنبه 1 اردیبهشت 1400

کوچکی مادرزادی کلیه ها

 • بازدید:202
 • چهارشنبه 25 فروردین 1400

عفونت ادراری در کودکان

 • بازدید:220
 • شنبه 21 فروردین 1400

عملکرد اسفند ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:219
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد بهمن ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:278
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد دی ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:208
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد آذر ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:202
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد آبان ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:234
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد خرداد ماه ۱۳۹۹

 • بازدید:202
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد اردیبهشت ماه 1399

 • بازدید:210
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد فروردین ماه 1399

 • بازدید:200
 • جمعه 20 فروردین 1400

عملکرد اسفند ماه ۱۳۹۸

 • بازدید:180
 • جمعه 20 فروردین 1400

کمک به کودکان کیمیا

 • بازدید:199
 • جمعه 20 فروردین 1400

در مورد کلیه

 • بازدید:200
 • جمعه 20 فروردین 1400

مهربانی

 • بازدید:172
 • جمعه 20 فروردین 1400

در مورد کلیه

 • بازدید:190
 • جمعه 20 فروردین 1400

مادری مهربان

 • بازدید:204
 • جمعه 20 فروردین 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:208
 • جمعه 20 فروردین 1400

حامیان کودکان کیمیا

 • بازدید:209
 • جمعه 20 فروردین 1400

روز جهانی انسان دوستی

 • بازدید:191
 • جمعه 20 فروردین 1400

اجزای مختلف کلیه

 • بازدید:241
 • جمعه 20 فروردین 1400

نیازمند یاریتان هستیم

 • بازدید:157
 • جمعه 20 فروردین 1400

نقاشی کودکان کیمیا

 • بازدید:192
 • جمعه 20 فروردین 1400

بیماری کلیه در کودکان

 • بازدید:201
 • پنج شنبه 12 فروردین 1400

وظایف کلیه

 • بازدید:214
 • پنج شنبه 12 فروردین 1400

برخی فعالیت های کیمیا

 • بازدید:179
 • پنج شنبه 12 فروردین 1400

روز جهانی کتاب کودک

 • بازدید:198
 • پنج شنبه 12 فروردین 1400

اهدا اسباب بازی

 • بازدید:193
 • شنبه 7 فروردین 1400

تشویق کودکان بیمار

 • بازدید:214
 • شنبه 7 فروردین 1400

تبریک سال نو

 • بازدید:174
 • شنبه 7 فروردین 1400

11 مارچ روز جهانی کلیه

 • بازدید:195
 • شنبه 7 فروردین 1400

کودک مبتلا به بیماری کلیوی

 • بازدید:200
 • شنبه 7 فروردین 1400