کمپین مهربانی مهر

 • بازدید:314
 • دوشنبه 31 مرداد 1401

سال تحصیلی جدید

 • بازدید:305
 • دوشنبه 31 مرداد 1401

هدیه اسباب بازی

 • بازدید:307
 • دوشنبه 31 مرداد 1401

کمپین مهربانی مهر

 • بازدید:283
 • دوشنبه 31 مرداد 1401

کلیپی در ارتباط با فعالیت های انجمن کیمیا

 • بازدید:282
 • یکشنبه 14 فروردین 1401

روش های کمک به انجمن

 • بازدید:291
 • سه شنبه 9 فروردین 1401

کودک مبتلا به فشار خون

 • بازدید:274
 • شنبه 6 فروردین 1401

اهدا کتاب

 • بازدید:425
 • یکشنبه 6 تیر 1400

کمک های غیر نقدی

 • بازدید:443
 • چهارشنبه 8 اردیبهشت 1400

کمک به کودکان کیمیا

 • بازدید:427
 • جمعه 20 فروردین 1400