کودکان بیمار کلیوی کیمیا

  • 240
  • Admin
  • سه شنبه 9 فروردین 1401

آیا می دانید که انجمن حمایت از کودکان بیمار کلیوی کیمیا،  اولین سازمان مردم نهاد در ایران است که از کودکان نیازمند مبتلا به بیماری های کلیه حمایت میکند ؟ 

ارسال دیدگاه