کوچک بودن کلیه ها

  • 417
  • Admin
  • جمعه 22 مرداد 1400

یکی از ناهنجاری های  مادرزادی کلیه و سیستم ادراری کوچک بودن (دیسپلازی) کلیه هاست . به علت کوچک بودن کلیه ها ، نوزاد مبتلا دچار نارسایی مزمن کلیه ها شده و تحت دیالیز شکمی قرار میگیرد . انجمن کیمیا با حمایت ها و پشتیبانی شما نیک اندیشان گرانقدر در تهیه تخت جهت دیالیز شکمی ، بسته های بهداشتی ، تهیه دستگاه فشار سنج و .....این کودکان و خانواده هایشان را یاری میدهد. 
 

ارسال دیدگاه