كمپين مهربانی

  • 31
  • Admin
  • شنبه 2 مرداد 1400

نیک اندیشان بزرگوار و سخاوتمند زبان قاصر است از بيان شوق مشاركت شما عزیزان در "كمپين مهرباني قربان" که بهانه ای بود برای کمک به وضعیت معیشتی کودکان نیازمند بیمار کلیوی در این شرایط سخت اقتصادی. 
با مسرت و افتخار اعلام میکنیم که  مبلغ"بيست و پنج ميليون و سيصد و پنجاه هزار تومان" در اين كمپين مهربانی جمع اوري شد كه از  امروز خريد گوسفند و قرباني كردن ان  به نيت سلامتي شما و عزيزانتان شروع و از فردا توزيع ان در بين خانواده هاي کودکان نیازمند كيميا شروع خواهد شد. 
ممنون که مهربانید و شادیهایتان را با کودکان دردمند کیمیا و خانواده شان شریک میکنید . دعای خیر کودکان معصوم نگهدار شما و خانواده محترم 

ارسال دیدگاه