حامیان کودکان کیمیا

  • 42
  • Admin
  • چهارشنبه 16 تیر 1400

آیا می دانید که داوطلبان خدمت رسانی در انجمن کیمیا ، تحت عنوان همیار، هر روز دلسوزانه و بی دریغ مشغول خدمت رسانی به کودکان کیمیا هستند ؟ 

آیا می دانید که شما هم تحت عنوان همیار می توانید با انجمن کیمیا همکاری داشته باشید؟ 

 #ممنون_که_مهربانید 
#ممنون_که_حامی_کودکان_کیمیایید 
#انجمن_حمایت_از_کودکان_بیمار_کلیوی_کیمیا 

ارسال دیدگاه