حامیان کودکان کیمیا

  • 41
  • Admin
  • جمعه 11 تیر 1400

آیا می دانید که داوطلبان خدمت رسانی در انجمن کیمیا ، تحت عنوان همیار، هر روز دلسوزانه و بی دریغ مشغول خدمت رسانی به کودکان کیمیا هستند ؟ 

آیا می دانید که شما هم تحت عنوان همیار می توانید با انجمن کیمیا همکاری داشته باشید؟ 

ارسال دیدگاه