تشکر نازنین

  • 44
  • Admin
  • یکشنبه 6 تیر 1400

نازنین که از کودکان عزیز تحت حمایت انجمن کیمیا بود دو هفته قبل پیوند کلیه شد و به سلامتی از بیمارستان منتصریه ترخیص شد . مادر نازنین و البته خود کودک ، از شما نیک اندیشان بزرگوار حامی کیمیا تشکر فراوان کردند و با دعای خیر فراوان برایتان سلامتی و شادی و آرامش آرزو کردند. 

#ممنون_که_مهربانید 
#ممنون_که_حامی_کودکان_کیمیایید 
#انجمن_حمایت_از_کودکان_بیمار_کلیوی_کیمیا 

ارسال دیدگاه