اهدا کتاب

  • 38
  • Admin
  • یکشنبه 6 تیر 1400

آیا می دانید که با اهدا کتاب های خوانده شده یا خوانده نشده کودکان  خود ( در هر رنج سنی ) به کودکان کیمیا  می توانید فرهنگ کتابخوانی را در بین این عزیزان گسترش دهید؟ 
 

ارسال دیدگاه