حامیان کیمیا

  • 29
  • Admin
  • جمعه 7 خرداد 1400

نیم روزی در دفتر انجمن کیمیا در کنار جناب دکتر خدایی ( رئیس هیات مدیره انجمن، جناب سرهنگ شجاع خزانه دار انجمن ، خانم دکتر سروش از آمریکا که برای آشنایی بیشتر با انجمن کیمیا به محل دفتر آمدند و کمک های خود و دوستانشان را به انجمن اهدا کردند، خانم فرشی مسول روابط عمومی انجمن، خانم انصاریان همیار داوطلب انجمن و زهرا انصاریان عزیز بیمار کلیوی تحت دیالیز صفاقی و قهرمان پینگ پونگ رسته معلولین آسیا.

ارسال دیدگاه