اهدا یک دستگاه فشار سنج

  • 84
  • Admin
  • دوشنبه 20 اردیبهشت 1400

اهدا یک دستگاه فشار سنج به کودک بیمار کلیوی تحت پوشش انجمن کیمیا که از افزایش فشار خون بالا رنج میبرد . لازم است فشار خون این کودکان مکرر در منزل نیز کنترل شود تا بتوان داروهای ضد فشار خون را تنظیم کرد. 

#ممنون_که_مهربانید 
#ممنون_که_حامی_کودکان_کیمیایید 
#انجمن_حمایت_از_کودکان_بیمار_کلیوی_کیمیا 

ارسال دیدگاه