زکات فطریه

  • 100
  • Admin
  • دوشنبه 20 اردیبهشت 1400

میزان زکات فطریه از سوی مراجع تقلید اعلام شد

حامیان نیک اندیش، بعرض می‌رساند که انجمن کیمیا طبق روال سال گذشته و نظر خواهی از مراجع  
پذیرای وجوه فطریه و کفاره میباشد 

ارسال دیدگاه