آشنایی با واکسن ها

  • 315
  • Admin
  • جمعه 3 اردیبهشت 1400

آشنایی با واکسن ها

واکسن ها چگونه کار می کنند؟

دکتر حمید رضا رحیمی، استادیار و متخصص پزشکی مولکولی. عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ارسال دیدگاه