کمک به کودکان کیمیا

  • 76
  • Admin
  • جمعه 20 فروردین 1400

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر 
یادگاری که در این گنبد دوار بماند 

عزیزان نیک اندیش پر مهر 
 شما میتوانید با خرید لیوان های مهربانی کیمیا ، نه تنها در تامین هزینه های دارویی و غیر دارویی کودکان نیازمند بیمار کلیوی سهیم باشید ، بلکه با شناساندن این سازمان مردم نهاد به اطرافیان خود کمک بزرگی نیز  به کودکان کیمیا خواهید کرد. 
با واریز مبلغ هشتاد هزار تومان به شماره حساب های بانکی کیمیا و ارسال قبض به ادمین های گروه میتوانید لیوان مهربانی خود را دریافت کنید. 

#ممنون_که_مهربانید 
#ممنون_که_حامی_کودکان_کیمیایید 

ارسال دیدگاه